Klubbens historie

Det startede i 1965

Korsør Frømandsklub blev stiftet 1. februar 1965, og er i blandt de 5 ældste dykker klubber i Danmark.

Klubben startede med 8 medlemmer under meget simple forhold i en kokskælder på Strandvejen i Korsør. Allerede et år efter var disse forhold for små, så klubben skiftede lokale til en adresse på Værftet med adgang direkte ud til Storebælt. Allerede igen i 1970 var der blevet behov for nyt klubhus, i den forbindelse bliver det til den nuværende adresse på Ceresvej.
Med en lejet grund bygger klubben første etape af klubhuset og igen i 1980 bygges der ekstra omklædningsfaciliteter på 52m².

Klubben var i starten en klub uden nogen særlige tilhørsforhold, i 1966 melder klubben sig ind i Dansk Sportsdykker forbund og begynder at uddanne efter det franske CMAS uddannelses system.

I 1973 starter klubben en junior afdeling op, antallet af junior medlemmer har været svingende igennem tiden.

Interessen for UV-jagt breder sig i klubben og i 2004 bliver der lavet en afdeling i klubben for at fremme denne gren af undervandsaktiviteter.

Klubben har igennem sin lange historie, været ramt af op og nedgangs tider, men har altid formået at tilpasse sig den udvikling der var behov for, for at være en moderne klub, som også kan gøre sig i fremtiden.

I 2015 havde klubben 50 års jubilæum.

Klublogo

I 1968 blev der afholdt en konkurrence blandt medlemmerne om forslag til et nyt bomærke.

Dette skulle være klubbens nye logomærke til brug på f.eks. blazere, brevpapir osv.

Endvidere skulle mærket også bruges til hædersbevisninger i form af emblemer der skulle overrækkes til medlemmer der i en uafbrudt årrække havde været medlem i henholdsvis 5, 10 eller 25 år.

Konkurrencen skulle slutte 01 februar 1969 og bestyrelsen udgjorde dommerkomitéen. Ved konkurrencens afslutning var der indkommet 7 forslag. Af disse valgtes et forslag fra Lise Nielsen (passiv medlem).

Logo til og med okt 2018
Logo fra 1968

I november 2018 blev et nyt logo taget i brug. Dette er designet af Flemming Ronge. Loget fra 2018 er designmæssigt meget lig det fra 1968, men er lavet i et mere nutidigt design.

Logo fra nov 2018
Logo fra 2018

Stander

På generalforsamlingen 28. februar 1973 blev et forslag om en klubstander vedtaget. Efter en konkurrence blandt medlemmerne valgtes et forslag fra Erik Larsen, han havde brugt klubbens logo som motiv. Standeren skulle herefter være en vimpel hvor den yderste halvdel er blå og den inderste hvis (dykkerflagets farver). På vimplen er der påsyet et motiv med tre bølger og en seksarmet blæksprutte på en gul cirkel.

Bølgerne skulle være symbol på havet (Storebælt), og blækspruttens arme symboliserer forskellige aktiviteter i klubben.

I lighed med tidligere praksis modtog Erik et honorar på 25,00 kr. for forslaget.