Klubbens Historie

Klubbens Historie

Korsør Frømandsklub blev stiftet 1. februar 1965, og er i blandt de 5 ældste dykker klubber i Danmark.

Klubben startede med 8 medlemmer under meget simple forhold i en kokskælder på Strandvejen i Korsør, men allerede et år efter var disse forhold for små, så klubben skiftede lokale til en adresse på Værftet med adgang direkte ud til Storebælt. Allerede igen i 1970 var der blevet behov for nyt klubhus, i den forbindelse bliver det til den nuværende adresse på Ceresvej.
Med en lejet grund bygger klubben første etape af klubhuset og igen i 1980 bygges der ekstra omklædningsfaciliteter på 52m².

Klubben var i starten en klub uden nogen særlige tilhørsforhold, i 1966 melder klubben sig ind i Dansk Sportsdykker forbund og begynder at uddanne efter det franske CMAS uddannelses system.

I 1973 starter klubben en junior afdeling op, antallet af junior medlemmer har været svingende igennem tiden.

Interessen for UV-jagt breder sig i klubben og i 2004 bliver der lavet en afdeling i klubben for at fremme denne gren af undervandsaktiviteter.

Klubben har igennem sin lange historie, været ramt af op og nedgangs tider, men har altid formået at tilpasse sig den udvikling der var behov for, for at være en moderne klub, som også kan gøre sig i fremtiden.

I 2015 havde klubben 50 års jubilæum.